Пандемията от КОВИД-19 и отражението ѝ върху домашното насилие

Публикувано от Dessi на Пет., 12/11/2020 - 11:04

Домашното насилие и насилието, основано на пола, са част от работата на експертите от "Съвета на жените бежанки в България". В условията на извънредното положение в световен мащаб се разрази още една пандемия, за която много хора говорят изключително трудно. Социалното изолиране като част от мерките за забавяне на разпространението на КОВИД-19 предизвика увеличение на случаите на домашно насилие над жени. „От месец март до момента случаите на домашно насилие се увеличиха тройно на фона на предишните месеци. Продължаваме да оказваме психосоциална помощ, а при особено драстичните случаи работим съвместно с кризисните центрове и доставчици на социални услуги в страната за осигуряване на безопасна среда за живеене“, споделя Радостина Белчева, координатор проекти и заместник-председател на "Съвета на жените бежанки в България".
Проектът „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, се осъществява заедно с Каритас София и включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.