Достъп до медицински грижи

Публикувано от Dessi на Ср., 11/11/2020 - 11:42

✏️Посещението при лекар, особено в условията на пандемия, е от съществено значение. За да се улесни достъпа на лица бежанци/търсещи закрила до медицинска грижа, културни медиатори от Съвета на жените бежанки в България редовно организират придружавания до здравни учреждения, записвания при личен лекар, съдействат с превод и подготовка на необходимата документация.
Проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави", който се осъществява заедно с Каритас София, включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.