В търсене на комплексни решения

Публикувано от Dessi на Вт., 09/17/2020 - 11:06

Често сложните казуси изискват комплексни решения и мултидисциплинарен подход. Опитвайки се да подпомогнем най-тежките случаите, по които предоставяме социални и интеграционни услуги, организирахме среща с представители на Фондация Асоциация Анимус, Каритас София и Отдел за закрила на детето. Обсъдихме конкретни казуси и методи за подкрепа на семейства от бежански произход, и разработихме план със специфични препоръки и насоки за действие. Взаимодействието с партньорските организации и институции спомага за намирането и предлагането на подходящи услуги.
Срещата е част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се осъществява заедно с Каритас София и включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.