Онлайн проучване

Публикувано от Dessi на Вт., 07/30/2020 - 15:55

ВКБООН България пилотира онлайн проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална група, което да бъде последвано от телефонно проучване и, ако COVID-19 позволява, фокус групи лице в лице, с цел да се продължат добрите практики, установени в предишни години. Проучването е с цел разработване на програми за подкрепа, основани на реални нужди на търсещите и получили международна закрила лица.

Онлайн проучването е достъпно на 7 езика:
арабски
фарси
кюрдски
пащу
френски
английски
български език