Юридически услуги

Публикувано от Dessi на Пон., 07/06/2020 - 11:13

Освен социална работа, придружавания, превод и психологическа подкрепа, нашата организация осигурява и юридически услуги по българското законодателство. Поводите, заради които бежанците и лицата, търсещи закрила търсят юридически консултации, са най- различни. В последно време зачестиха молбите от жени, чиито семейства се разпадат в следствие на непреодолими конфликти. Типично за семействата от Изтока са уговорените бракове. Установявайки се в България и всички предизвикателства, пред които се изправят семействата тук, нарушават следваните традициите на държавите на произход и типичната йерархичност и подчиненост на всички на мъжа в семейството. Много е трудно изграденият модел на семейството от Изтока да бъде запазен във вида, в който е функционирал столетия назад във времето. Устройството на държавата и обществото като цяло задават съвсем друг  модел. За съжаление и социалната изолация по време на пандемичната обстановка също изостри отношенията в семействата. Нашите социални работници и културни медиатори поддържат постоянен контакт с такива семейства.