Настаняване в социални услуги

Публикувано от Dessi на Вт., 07/02/2020 - 10:40

През последните няколко месеца в нашия офис дойдоха няколко жени с проблеми в отношенията в семейството. Доверието към организацията ни, изградено през годините и високата степен на конфиденциалност помогна на тези жени да ни се доверят.  Като обща тенденция се отчита ръст на сигналите за психическо и физическо посегателство вкъщи. Голяма част от жертвите са предимно жени, които са във финансова зависимост от съпрузите си. В повечето случаи те се страхуват или се срамуват да потърсят помощ. Тревожен факт е, че децата в семейството са пряко засегнати. Те стават свидетели, а в много от случаите и жертви на бащите насилници. По време на извънредното положение случаите на домашно насилие чувствително са нараснали. Те не са изключение и в бежанската общност. Неприемлиево е, че много жени мълчаливо страдат и това съсипва живота им и този на децата в семейството. Насилието се е превърнало в тема табу. Трудностите за настаняване на такива жени и техните деца в социалните услуги от типа на кризисен център е и поради липса на преводачи с арабски език и фарси. Нашите социални работници и културни медиатори работят в тясно взаимодействие  с екипите в кризисните центрове и оказват квалифицирана помощ.