"Без дом"

-

Финансираща организация: Български дарителски форум, Фондация "Америка за България", Посолство на САЩ, Американска търговска камара (Фонд "Обединени срещу COVID-19")
Бенефициенти: Бежанци и лица, търсещи закрила
Цели: Подкрепа на уязвими лица, загубили работата си поради извънредното положение: многодетни семейства, самотни родители, възрастни хора с увреждания и тежки заболявания, пострадали от домашно и основано на пола насилие.
Дейности: Еднократна или двукратна директна финансова помощ под формата на наем за жилище за бежанци и търсещи закрила лица от уязвими групи.

К