Да направим видими невидимите момичета

Публикувано от Dessi на Ср., 06/17/2020 - 16:24

Понякога хората, които пристигат в ЕС като кандидати за убежище са деца, които са непридружени, или разделени от семействата си. Те са сами по най-различни причини, а след като пристигнат в Европа съдбата им е неясна.

СЖББ участва в разработването на анализ, изготвен от Дирекция по въпросите на равнопоставеността на момичета и момчетата към Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия. Анализът изтъква специфичните предизвикателства пред момичета, които пътуват до и през Европа през маршрутите в източното и централното Средиземноморие. Неговата цел е да покаже на националните власти, на работещите на предна линия и на доставчиците на услуги, че идентифицирането на непридружените и разделените от семействата си момичета е от първостепенно значение за осигуряването на тяхната закрила. Едновременно с това анализът насочва вниманието върху трудностите, които следва да бъдат преодолени, за да могат всички участници в системите за закрила и интеграция на бежанци и мигранти да познават и активно да установяват/определят неотложните потребности на тези момичета. Анализът представя основна информация за положението на тези момичета, за преживяванията им по пътя към Европа и при пристигането им на континента и за предизвикателствата, свързани с тяхното идентифициране.
Целта на идентифицирането е да се гарантира безопасността на разделените момчета и момичета и да им се осигурят подходящи грижи и помощ, докато те се съберат със семействата си или до намирането на алтернативни дългосрочни решения.

Целия анализ може да прочетете тук: Analysis Bulgarian