Равни права

Публикувано от Dessi на Вт., 06/11/2020 - 10:39

Затварянето на единия от домовете за временно настаняване на бездомни хора в жк. „Люлин“ и преместването на всички живущи оттам в дома в жк. „Красна поляна“, редуцира опциите за настаняването на бежанци. В София тези домове са общо три и два за кризисно настаняване. Това е крайно недостатъчно предвид броя на хората изпаднали в ситуация на бездомност. Никой не знае, а не се води и статистика колко са всъщност хората без дом, работа и храна. Причините за това са различни, най-често това са хора, които са останали без подслон, нямат близки или са били прогонени от тях по някаква причина. Затварянето на тези домове и ниският капацитет на места създава проблеми за настаняване и на българските семейства изпаднали в тежка социална ситуация, не само при настаняването на бежанците. Тези домове са опция към, която социалните работници на СЖББ насочват лицата с хуманитарен статут след напускането им на центровете към ДАБ. От тях се очаква да си намерят дом и да си извадят лични документи. На практика се получава, че без да са регистрирани на постоянен адрес, с легитимен договор за наем, те не могат да получат лични документи. Социалните работници на СЖББ комуникират с множество агенции за недвижими имоти в търсене на квартири. Малко са брокерите, които се ангажират да търсят жилища, защото наемодателите са с предубеждения и малцина се съгласяват да отдават жилищата си на бежанци и да регистрират договорите за наем в общината.

На практика хората, получили бежански и хуманитарен статут, се сблъскват с трудности дори при упражняването на дадените им права за достъп до социалната система. Например, въпреки че в мнозинството от случаите лицата с международна закрила не разполагат с жилище, те нямат право да кандидатстват за социални жилища. Причината е, че се изисква уседналост в дадено населено място, както и българско гражданство на един от членовете на семейството на кандидата.

За съжаление, България не предоставя целенасочена подкрепа за интеграция на хора, получили международна закрила. Мнозинството от тях работят и не искат помощи, а шанс да бъдат независими и пълноценни членове на българското общество.