Криза като никоя друга

Публикувано от Dessi на Пет., 05/15/2020 - 16:10

Прогнозите за въздействието на Covid-19 върху глобалната икономика са неясни и непредвидими. Но е пределно ясно какъв е негативният ефект върху отделния човек и неговия живот. В динамичната кризисна ситуация, от 13 март до сега, при нас в организацията дойдоха нови 75 семейства от бежанската общност по причина загуба на работа. Само за един ден тези хора бяха загубили доходите си и бяха изпаднали в ситуация на уязвимост. Оказа се, че всички са били сред работещите в сивия сектор. Работа на парче, някакъв минимален доход, който се харчи веднага, защото е нищожен и никакви „запаси“. Некоректни работодатели на българския трудов пазар е имало винаги. В ситуацията на извънредно положение бежанците не могат да разчитат на динамиката на пазара и да си намерят нова работа, защото трябваше да си останат в къщи. Международният и българският бизнес изпитват затруднения, много отрасли спряха работата си, а чувството за несигурност се настани трайно в глобалния икономически живот. Държавните механизми за защита и мерките, които правителството предприе касаят единствено и само наетите в светлия сегмент на икономиката. Затова фокусът в консултирането на бежанците останали без работа е да бъдат предпочитани фирми, които предлагат коректни трудови взаимотношения.