Достъп до образование

Публикувано от Dessi на Ср., 04/15/2020 - 11:20

Въвеждането на извънредното положение и прекъсването на учебния процес в училищата затрудни изключително много бежанците, чиито деца са в училищна възраст. Незнанието на български език усложни още повече ситуацията и се наложи колегите социални работници и културни медиатори директно да контактуват със семействата и учителите с цел превенция на изолирането и изоставането в училище. Беше оказано и техническо съдействие и насоки по включването в учебните платформи на децата бежанци и опосредстване на контакт с преподавателите. Повечето бежански семейства осъзнават ползата от образованието на децата си и са ги записали в български училища, но всички промени не само в организацията, но и в новите методи на обучение в училищата, като и графика, затрудни родителите. Социалните ни работници осъществиха контакт с над 50 семейства на бенефициенти и 78 деца от бежанската общност са включени в дистанционната форма на обучение. За съжаление 5 деца не успяха да се включат, поради затруднения от различен характер. Дейностите за подобряване на достъпа до образование са по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“.