Дейностите по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“ продължават 

Публикувано от Dessi на Вт., 04/09/2020 - 14:23

С въвеждането на извънредното положение, екипът на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ не е преустановявал своята работа. Кризата породена от епидемията с Covid-19 допринесе за влошаване на социалната ситуация на бежанците и търсещите закрила лица. Това изведе на преден план предоставянето на директни социални услуги за бенефициентите ни и по време на извънредното положение. Дейностите по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който продължаваме да осъществяваме съвместно с Каритас София, са: социално консултиране, превод, придружаване и фасилитиране на комуникацията със здравни заведения, държавни и общински институции.