Жени помагат на жени да се интегрират в България

Публикувано от Dessi на Вт., 12/31/2019 - 14:19

Заетостта е ключов компонент в процеса на интеграция на бежанците, на търсещите международна закрила и на мигрантите. 
Жените мигрантки, поради традициите в страните им на произход, често остават извън сферата на трудовата заетост.

Чрез дейностите по проект ЕВЪРМОР жените от страни извън ЕС ще имат възможност:

- да открият и/или развият специфични за пазара на труда в Европа компетенции и умения; 

- да бъдат подкрепяни от ментор и обучител, и по този начин:

- да открият своите силни страни и интереси.

В противовес на социалната изолация, в която често жените от мигрантски произход изпадат, в рамките на проекта те ще могат да вземат участие в няколко общи събития, в менторска и в обучителна програма. Ще имат възможност регулярно да се срещат с успели жени от приемащото общество, да създадат нови контакти, да общуват и да упражняват езиковите си умения на български или на английски език.


Накрая ще получат сертификат, показващ как са се развили способностите им чрез обучителната програма на ЕВЪРМОР.

е