Завършваме годината с чувство на удовлетворение

Публикувано от Dessi на Пет., 12/20/2019 - 15:48

Всеки месец в нашия офис идват за помощ и подкрепа средно около 250 бежанци и лица, търсещи закрила. Освен с хуманитарна помощ ние сме полезни и с осигуряване на подобрен достъп до социални, здравни и образователни услуги и заетост. В изпълнение на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави" се предвиждат дейности, които включват развиване на устойчиви умения за самостоятелен живот, развиване на компетенции, културна и гражданска ориентация за приобщаване към начина на живот в България. Разбирането и зачитането на европейските ценности, придобиването на социални и житейски умения за реализация на пазара на труда и предприемачество са сред акцентите по изпълнението на проекта.