Проект ще подпомага мигрантите да се интегрират успешно у нас

Image

На 5-ти септември се проведе откриващото събитие по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, финансиран от фонд „Убежище, Миграция и Интеграция“, договор № BG65AMNP001-2.005-0001-C01, с водеща организация „Каритас-София“ и партньор – „Съвет на жените бежанки в България“.