Образованието е оръжието на една жена!

Image

Нашият председател Линда Ауанис разказва пред БНР - Българско Национално Радио за живота си като бежанец и пълноценен български гражданин и за чувството да си част от пътя на другите, минаващи по твоите стъпки.