"NЕMО – Използване на новите медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията спрямо мигранти"

-
Nemo

Финансираща организация: ЕК/ФУМИ 

Водеща организация: Arci Solidarieta (Италия)

Партньори: Unitov (Италия), Ares 2.0 (Италия), Sudwind (Австрия), Radio Afrika TV (Австрия), Център за развитие на устойчиви общности (България), Urban Prod (Франция), Afrikaert (Унгария), СЖББ (България)

Бенефициенти: Ученици, учители, семейства на ученици, училища, институции, мигранти и бежанци

Основна цел: Проектът има за цел да се бори със стереотипите срещу граждани на трети страни.

Специфични цели:

  • Правилно използване на дигиталните медии от младите хора; предотвратяване на разпространението на фалшиви и дискриминиращи новини;
  • Насочване на вниманието на учениците върху темата за гражданите на трети страни и стереотипния подход към тях;
  • Насочване на вниманието на заинтересованите страни (родители и учители/училищни ръководства и широката общественост) върху темата за дискриминацията на граждани от трети страни посредством инструментите на новите медии (социални медии и интернет) и заостряне на вниманието им върху съществената роля, която те самите имат по отношение подкрепата на собствените си деца и ученици при срещата с феномена "реч на омразата";
  • Разработка и предоставяне на иновативни и ефективни образователни инструменти за справяне с феномена;
  • Насочване на вниманието към позитивната роля на мигрантите, особено в страните, където политическите елити са по-ксенофобски настроени.

Дейности: СЖББ е партньор в следните дейности:

  1. Фокус групи с ученици, учители, родители
  2. Създаване на инструментариум - добри практики за създаване на видео интервюта с мигранти и бежанци

Сайт на проекта: https://project-nemo.eu

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/projectnemo.europe

Инстаграм: project-nemo.eu