Новини

Онлайн проучване

ВКБООН България пилотира онлайн проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална група…View moreПовече

Здравни необходимости

След като пристигнат в България, лицата от бежански и мигрантски произход влизат в здравната ни система преди всичко за нуждите на децата си или по…View moreПовече

Проблемите на бежанците в условията на извънредно положение

⚠️ Как се промениха потребностите на бежанците и мигрантите в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка и как успяхме да…View moreПовече

Юридически услуги

Освен социална работа, придружавания, превод и психологическа подкрепа, нашата организация осигурява и юридически услуги по българското…View moreПовече

Настаняване в социални услуги

През последните няколко месеца в нашия офис дойдоха няколко жени с проблеми в отношенията в семейството. Доверието към организацията ни, изградено…View moreПовече

За по-пълноценен живот

Каузата на нашата организация е по-бърза и лесна адаптация и интеграция на бежанците и лицата, търсещи закрила. Щастливи сме, когато тези примери са…View moreПовече

В търсене на мир и спокоен живот

Военният конфликт в Близкия Изток прогони милиони хора от родината им в търсене на ново по-спокойно място за живот.  Цели фамилии, непридружени…View moreПовече

GlobalGiving

Благодарение на корпоративните и индивидуални дарители, които участват в кампаниите на СЖББ, успяваме да осигурим на бежанците и търсещите закрила…View moreПовече

Да направим видими невидимите момичета

Понякога хората, които пристигат в ЕС като кандидати за убежище са деца, които са непридружени, или разделени от семействата си. Те са сами по най-…View moreПовече