Новини от all

Грижата за бременните жени и тяхната информираност

Грижата за бременните жени и тяхната информираност също е основен приоритет при работата с бежанци и търсещи закрила. В държавите, от които…View moreПовече

Свободна позиция в "Съвет на жените бежанки в България"

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК. Позицията е свързана с практическа подкрепа за търсещи, получили…View moreПовече

Важността на ориентирането и запознаването със здравната система в страната-домакин

Сериозно предизвикателство пред бежанците и търсещите закрила е ориентирането и запознаването със здравната система в страната-домакин. Често пъти…View moreПовече

Предизвикателства пред педиатрите при работата със семейства и деца, търсещи закрила

Един от основните проблеми, пред които са изправени семействата, търсещи закрила и бежанците, с които работим, е записването на децата при педиатър.…View moreПовече

Междукултурна среща - Изкуството като привилегия да изразяваме себе си

Изкуството е привилегията да изразяваме себе си и мислите си. То ни дава шанс да изследваме кътчета от себе си, за които понякога може би не знаем…View moreПовече

Организирането на междукултурални срещи - съществен елемент от успешната интеграция

Успешната интеграцията дава възможност на човек да опознае и зачита други култури, създавайки чувство за единство и принадлежност към общността.…View moreПовече

Затрудненият достъп до здравни услуги заради езиковата бариера и нуждата от превод

Затрудненият достъп до здравни услуги заради езиковата бариера e един от най-сериозните проблеми, пред които са изправени бежанците и търсещите…View moreПовече

Междукултурна среща – Ден на детето 2021

В почти всички държави по света има ден, който чества децата, макар датата да е различна, спрямо традицията на отделните държави. Наситен обикновено…View moreПовече

Междукултурна среща – Споделените преживявания след COVID-19

След намаляването на мерките във връзка с COVID-19, дойде време отново да се върнем към споделените преживявания – по време на междукултурна среща…View moreПовече