Новини

Мултидисциплинарна среща - Координация и очертаване на бъдещи перспективи

Мултидисциплинарните срещи, които организираме по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави”, са…View moreПовече

Мултидисциплинарна среща - Последствия от социалните и семейни несполуки за психиката и здравето

Семейните и социалните несполуки понякога могат наистина да срутят прихически и емоционално един човек. А ако той е поставен и в необичайната…View moreПовече

Междукултурна среща - Да посрещнем есента

Есенните дни ни носят топлина и много цветове, които събрахме и претворихме в разкошни лампи на междукултурната ни среща с представители на…View moreПовече

Мултидисциплинарна среща - Сложните казуси

Да се озовеш на ново, неизвестно място, да не знаеш езика и принципите, според които функционира новата ти среда, безспорно е предизвикателство само…View moreПовече

Мултидисциплинарна среща - Когато се изправим пред безизходна ситуация

Понякога животът така се обръща, че някак се озоваваме в ситуация тип „Параграф 22“, от която няма логичен изход. Такъв е именно и случаят на един от…View moreПовече

Придружаване до здравни и образователни заведения

Да се справиш сам на ново място безспорно е трудно за всеки от нас, но да го направиш в съвсем непозната държава, чиито система и език не разбираш, е…View moreПовече

Статистика за първата половина на 2021-ва година

Само през първата половина на 2021 година, по данни на Държавна агенция за бежанците, лицата, получили хуманитарен или бежански статут, са почти 1000…View moreПовече

Мултидисциплинарна среща - Какво е в най-добрия интерес на семейството?

Как се постъпва при наличие на конфликти между съпрузи? Как подхождаме при съмнения за наличие на домашно насилие? Какво е логично да се предприеме,…View moreПовече

Мултидисциплинарна среща - работа по особено сложни случаи

Понякога в работата си се натъкваме на особено сложни случаи, които са истинско предизвикателство и изпитание за целия ни екип. Понякога просто не…View moreПовече