Бойко Ценков

Социален работник - централен офис

Бойко Ценков е психолог по образование. В Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ работи като Социален работник. Обучава се в юнгиански ориентирана психодинамична психотерапия и има опит в психологическо консултиране и психо-социални интервенции в различни услуги в системата за Закрила на детето. Познава спецификите на домашното насилие, насилие над деца и училищен тормоз и може да окаже подкрепа в подобни ситуации. В работата си се ръководи от идеята, че всеки човек има нужда от подкрепа, когато се намира в неблагоприятна ситуация.  Семейната история на потомък на бежанци от Македония обуславя интереса му към прехвърлянето на травматизма в поколенията и работата с хора напуснали родината поради независещи от тях обстоятелства.
Обича да се запознава с чужди култури и традиции, обича понякога да рисува и ходи на планина.