Нашият екип

CRW Team

 

Линда Ауанис

Председател

Радостина Белчева

Експерт „Набиране на средства и застъпничество“

Мариета Гечева

Експерт „Социална медиация“

Мария Кирова

Експерт „Връзки с обществеността“

Десислава Петкова

Административен асистент

Диана Георгиева

Счетоводител

Селма Чурукова

Социален работник - централен офис

Бойко Ценков

Социален работник - централен офис

Татяна Трайкова

Социален работник в РПЦ "Овча купел"

Теодора Колева

Социален работник в РПЦ "Военна рампа"

Билал Башир

Културен медиатор в РПЦ „Враждебна“

Румяна Пашева

Културен медиатор в РПЦ "Военна рампа"

Сара Ал Макуси

Културен медиатор - централен офис