Нашата мисия

Мисия

Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Съветът на жените бежанки в България работи активно в посока изграждане на толерантност, етническа търпимост, разбиране и подкрепа от страна на местната общност към проблемите на бежанците.

Съветът на жените бежанки в България счита, че наличието на мир е естествено условие и предпоставка за положителното развитие и просперитет на всяко човешко същество.

Визия

Ние имаме силата да превъзмогнем миналото.

Ние имаме силата да променим бъдещето.

Вие можете да ни помогнете да го направим.

Цели

Защита на човешките права на членовете на общността.

Подпомагане на социалната интеграция на новопризнатите бежанци в Република България.

Създаване на по-добра среда за спазване правото на хуманно и справедливо отношение, гарантиране на равни права независимо от принадлежност към определена раса, социално положение, религия, пол или националност.

Привличане на българските граждани и институции в процеса на гарантиране правото да се иска помощ и тя да се получава, без да се накърнява човешкото достойнство.