Марина Кирова

За себе си, Марина казва, че не е идеален човек, но се опитва да следва принципа от следния цитат, както в личния си живот, така и в работата си.

“Ще вървя по този път само веднъж; и затова нека доброто, което мога да направя на всяко човешко същество, да направя сега. Не мога нито да пренебрегна, нито да забавя изпълнението, защото няма да вървя отново по този път.”

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.