Културен медиатор

СдружениеСъвет на жените бежанки в България търси да назначи КУЛТУРЕН МЕДИАТОР С ПЕРСИЙСКИ ЕЗИК по проект „Подкрепа за
бъдеще“, финансиран от 
НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ.

Позицията е свързана с практическа подкрепа за непридружени и уязвими бежанци и търсещи закрила лица на територията на България.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Осъществяване на устен превод между социален работник и потребители на организацията;
 • Осигуряване на устен превод, придружаване и съдействие за потребители в комуникацията им със здравни, социални, образователни институции и специалисти;
 • Информиране за услугите на организацията;
 • Писмен превод на информационни материали за ползване от потребителите;
 • Устен превод по време на групови информационни срещи с бежанци и търсещи закрила;
 • Консултиране на социалния работник и екипа във връзка с културни различия и традиции;
 • Поддържане на регулярен контакт с бенефициентите;
 • Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности.
   

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

 • Образователна степен – минимум завършено средно образование (гимназия);
 • Владеене на персийски език, писмено и говоримо;
 • Владеене на български език, писмено и говоримо;
 • Предимство е опит с бежанци и търсещи закрила. 

ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Трудов договор на 8-часов работен ден;
 • Карта за градски транспорт;
 • Служебен телефон. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

Моля, изпратете CV на посочения адрес: office@crwbg.org

СРОК за кандидатстване: 15.11.2022 г.

Телефон за връзка: 0878 136 321

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.