Координатор на програма за овластяване

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи Координатор на програма за овластяване.

Организацията е регистрирана и базирана в София, България, като подкрепя бежанци и търсещи закрила и техните семейства в пътуването им към устойчивост и овластяване. Създадена през 2003 г. от 9 жени бежанки, СЖББ е първата организация в страната, ръководена от жени бежанки, която предлага хуманитарни дарения, социална и спешна помощ, както и културни услуги и услуги за овластяване на бежанци, търсещи убежище и украински граждани с временна защита. Партньор на Върховния комисариат за бежанците към ООН от 15 години, СЖББ ще изпълни през 2024 г. проекта „Овластяване на живота“, финансиран от ВКБООН. Този проект включва широк набор от дейности, сред които изпълнението на програма за мобилизиране на общността за 12 месеца, в съответствие със стандартите на ВКБООН, съставена от:

– 10 събития „Приятно ми е да се запознаем“: предназначени да насърчат културния обмен, тези събития ще съберат български граждани – възрастни и деца, с бежанци и деца и възрастни, търсещи закрила, около дейности за културно споделяне и дискусии.

– 2 изложби “Застъпничество за бежанците заедно”: разработени в партньорство с асоциацията “Етюдите на София”, СЖББ има за цел да стартира 2 публични изложби, показващи лица, гласове и истории на бежанци и търсещи зкрила в обществените пространства на София, за да върне бенефициентите в центъра на обществения дебат.

– 2 кампании за повишаване на осведомеността: за да се подчертаят нуждите и интересите на бежанците в приемащото общество, проектът включва провеждането на широкомащабна кампания за осведоменост около Международния ден на бежанците и втора за застъпничество за правата на жените по повод от 16-те дни на активизма, започващи на 25 ноември 2024 г.

С подкрепата на ръководителя на проекта и служителя по докладване и анализ, служителят по мобилизация на общността ще отговаря за разработването, планирането, изпълнението и докладването на тези 14 събития в рамките на 12 месеца, както и за мобилизирането на българските и бежанските общности около по-голям диалог и толерантност. Служителят по мобилизация на общността в СЖББ играе решаваща роля в насърчаването на осведомеността, разбирането и единството сред членовете на гражданското общество и бенефициентите.

I. КЛЮЧОВИ ОТГОВОРНОСТИ

– Стратегическо планиране на популяризиране: Координаторът на програмата за овластяване (КПО) разработва цялостни стратегии за въздействащо популяризиране на общността, като взема предвид културните нюанси и чувствителността на разнородната публика. Той/тя си сътрудничи със служителя по докладване и анализ, за да приведе дейностите в съответствие с насоките на ВКБООН и да създаде стабилна рамка за измерване.

– Кампании за повишаване на осведомеността: КПО провежда 2 кампании за осведомяване в съответствие с насоките на ВКБООН, като се фокусира върху Световния ден на бежанците (21 юни 2023 г.) и Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени (25 ноември 2023 г.), включително 16-те Дни на активизма. Той/тя координира дейностите на кампанията по различни канали, като радио, телевизия, уебсайт, социални медии, физически събития, изложения, форуми и печатна реклама. Той/тя разработва и прилага мерки за оценка на въздействието, включително ключови показатели за ефективност, за да оцени успеха на кампанията.

– Събития за културен обмен: КПО организира 10 междукултурни срещи „Приятно ми е да се запознаем“ в София, България, насърчавайки връзките между непридружени непълнолетни, тийнейджъри, възрастни и външни фасилитатори. Той/тя гарантира приобщаване в участието, балансира представителството на гражданското общество и бенефициентите и насърчава диалога и разбирателството.

– По проект “Да се застъпим за бежанците заедно” (A.R.T): КПО си сътрудничи с организацията „Етюдите на София“, за да създаде серия от снимки, показващи историите на бежанци, търсещи закрила, лица без гражданство и бенефициенти с временна закрила. Той/тя координира логистиката на изложби на открито и закрито, като стратегически поставя лицата и историите на маргинализираните групи в центъра на обществото.

– Логистика и документация: КПО документира всички дейности с помощта на външен фотограф, като гарантира съгласието на участниците за използване на кадрите. Той/тя наблюдава разгръщането на дейностите, установяването на партньорства с телевизионни оператори, модератори, места за провеждане на събития и фотографи.

– Ангажираност и връзка на общността: КПО активно се ангажира с общностите, за да насърчи обмена, разбирането и връзката, преодолявайки празнините между различни групи от населението. Той/тя си сътрудничи с председателя, ръководителя на проекта, служителя по докладване и анализ и други членове на екипа, за да осигури безпроблемна интеграция на усилията за мобилизиране на общността.

– Оценка на въздействието: КПО допринася за разработването и прилагането на стабилни мерки за оценка на въздействието, като оценява успеха и ефективността на дейностите за популяризиране.

II. КВАЛИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

Опит:

– Най-малко 3 години подходящ опит в програми за ангажиране на общността или като служител връзки с обществеността.

– Доказан опит в организирането на разяснителни кампании, културни събития и дейности за ангажиране на общността.

– Опит в работа с търсещи закрила и бежанци, както и с гражданското общество.

образование:

– Магистърска степен в съответната област, като комуникации, връзки с обществеността или социални науки.

– Или бакалавърска степен в съответната област с 6 години подходящ опит.

умения:

– Силно разбиране на проблемите на бежанците, културна динамика и чувствителност към различни публики.

– Доказана способност за съвместна работа с различни заинтересовани страни.

– Доказана способност за работа в мултикултурна среда и измерване на въздействието на дейностите на терен.

– Отлични организационни, комуникативни и междуличностни умения.

III. УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Тази позиция е на пълен работен ден от 40 часа на седмица, с 30 минути за обедна почивка, базирана в централния офис на СЖББ, в София, България, от 2 януари до 31 декември 2024 г. Служителят ще се възползва от транспортна карта, служебен телефон и компютър. Служителят отчита дейността си пред ръководителя на проекта.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:

Моля изпратете CV на: office@crw-bg.org или през формата на сайта ни.

СРОК за кандидатстване: 01.05.2024 г.

Телефон за връзка: 0878 136 321

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn