Видео гид

пПредставяме Ви Видео гид за търсещи и получили международна закрила в България, създаден от екип на колегите ни „Каритас – София“ и разработен от „Супернови филмс“ с финансовата подкрепа на Experian България. 
Видео гидът представлява 17-19 минутен анимиран информационен филм, придружен от субтитри и глас на пет езика: английски, арабски, фарси, кюрдски и пущу.

Тематични области:Процедура за получаване на статут/ Законово задължения/ Статути/ Медицинска помощ/ Адресна регистрация/ Лична хигиена/ Образование – от детската градина до университета/ Работа в България/ Банкова сметка/ Градски транспорт в София/ Таксита/ Спешна помощ/ Горещи телефонни линии/ България/ Бит и култура/ Официални празници

Текстът е съгласуван с Държавна агенция за бежанците. 
За повече информация и съдействие, можете да се свържете с нас или с партньорските ни организации. 
При неотложни въпроси, можете да се обърнете към нашите представители и на родния си език.
Телефон за контакти за лица с арабски език: +359 878 607 550
Телефон за контакти за лица с фарси/дари: +359 878 952 691