Текущи проекти

"Не си сам"

Период:Duration:01/07/2021 - 01/07/2022

Финансираща организация: Фондация ОАК Бенефициенти: Непридружени непълнолетни, търсещи закрила Цели на проекта:  - Предпазване на бенефициентитe от множеството опасности, пред които са изправени; - Подобряване на физическото,…View moreПовече

„Ловци на хвърчила“ – танцовото изкуство в подкрепа на приобщаването и културната интеграция

Период:Duration:01/03/2021 - 30/08/2021

Финансираща организация: Столична община, програма „Култура“ Водеща организация: „Денс Мениджмънт” ЕООД Партньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

„Ловци на хвърчила“ е танцов спектакъл…View moreПовече

"Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България"

Период:Duration:01/01/2021 - 31/12/2021

Финансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци

Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила,…View moreПовече

“Здраве и права“

Период:Duration:01/01/2020 - 31/12/2021

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Деца бежанци и мигранти (групирани по възраст и пол) и родители; здравни работници и други специалисти Цели: Да се подпомогне достъпът до здравни услуги,…View moreПовече

“SAVE – Speak out against violence”, фаза III

Период:Duration:01/11/2019 - 31/12/2021

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и юноши), както и специалисти в общността Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пола (НОП) и други…View moreПовече

"Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/09/2021

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Сдружение "Каритас София" Партньор:…View moreПовече