Реализирани проекти от 2018

„Смелостта да бъдеш себе си – групи за овластяване на момичета и девойки"

Период:Duration:01/09/2018 - 31/12/2018

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи… View moreПовече

"Подкрепа за уязвими групи бежанци и търсещи закрила: самотни родители и многодетни семейства, жени, преживели насилие"

Период:Duration:01/02/2018 - 30/10/2018

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът позволи на СЖББ да закупи основни хранителни продукти, с които да подкрепи многодетните семейства,… View moreПовече

"SAVE – Speak Out Against Violence", фаза I

Период:Duration:01/04/2018 - 31/08/2018

Финансираща организация: Уницеф България

Дейности: Проектът съдържаше серия от информационно-обучителни сесии с цел повишаване на информираността сред търсещи закрила лица на… View moreПовече

"Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в райнно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците"

Период:Duration:01/03/2018 - 31/12/2018

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), изпълняван с договор за услуги, сключен с Международна организация по миграция (МОМ)

Дейности: Проектът включваше тематични занимания в Хлебна къща София… View moreПовече

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България"

Период:Duration:01/09/2017 - 31/08/2018

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) и кофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН

Дейности: фасилитиране процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили… View moreПовече