Новини от all

Пандемията от КОВИД-19 и отражението ѝ върху домашното насилие

Домашното насилие и насилието, основано на пола, са част от работата на експертите от "Съвета на жените бежанки в България". В условията на…View moreПовече

Методическа подкрепа в рамките на проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“

✏️ Съвместната работа и партнирането на тесни специалисти в мултидисциплинарен екип е в основата на програмата за достъп до социални услуги на…View moreПовече

Какво е да си културен медиатор?

Повечето от бежанците/търсещите закрила не владеят български език при пристигането си в България. Това сериозно намалява шансовете им да получат…View moreПовече

Свободна позиция в "Съвет на жените бежанки в България" (за 8-часов работен ден)

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК. Позицията е свързана с практическа подкрепа за търсещи, получили…View moreПовече

Търсим си нов колега! (за 4-часов работен ден)

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК. Позицията е свързана с практическа подкрепа за търсещи, получили…View moreПовече

Какво е да си социален работник?

Теодора Колева, социален работник в "Съвета на жените бежанки в България", разказва за работата си. „Дейностите по социалната, икономическа и…View moreПовече

Достъп до медицински грижи

✏️Посещението при лекар, особено в условията на пандемия, е от съществено значение. За да се улесни достъпа на лица бежанци/търсещи закрила до…View moreПовече

Междукултурна среща

Някои от най-ярките забележителности в България оживяха в ръцете на жени бежанки/търсещи закрила. Галерията с импресии от монументални сгради и…View moreПовече

Мултидисциплинарна среща за координация по случай

Трудностите, с които се сблъскват бежанците и търсещите закрила, са много. Особено уязвима група са непридружените непълнолетни. Различни фактори…View moreПовече