Атанас Бюлбюлев

Социален работник в РПЦ „Военна рампа“

Атанас е завършил психология, бакалавър и магистър, в ПУ „Паисий Хилендарски“. След завършване на университета работи 5 години с наркозависими в метадонова програма в Пловдив. В същия период е бил супервизор на стажовете на студенти от специалност „Психология“ към Пловдивския университет. Решава да се преустанови в София и, откривайки себе си в ценностите на СЖББ, кандидатства за социален работник. Желае да придобие повече опитност за човешката душа, отвъд културни и езикови различния.

„За мен е изключително важно работата ми да е обвързана със смисъл. Знам, че на тази позиция ще мога да работя с колективната отговорност на нашата цивилизация, замесена във военните конфликти на Изток.“, споделя Атанас.