Нашият екип

CRW Team

 

Линда Ауанис

Председател

Радостина Белчева

Експерт „Набиране на средства и застъпничество“

Симона Янкова

Експерт "Връзки с обществеността"

Александра Славова

Експерт "Връзки с обществеността"

Диана Георгиева

Счетоводител

Десислава Петкова

Административен асистент

Бойко Ценков

Социален работник - централен офис

Атанас Бюлбюлев

Социален работник в РПЦ „Военна рампа“

Румяна Пашева

Културен медиатор в РПЦ "Военна рампа"

Билал Башир

Културен медиатор в РПЦ „Враждебна“