Контакти

Адрес: Гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 95

тел: +359 878 136 231; +359 878 136 321; +359 876 766 588

Телефон за контакти за лица с арабски език: +359 878 952 691

Телефон за контакти за лица с фарси/дари: +359 878 607 550

e-mail: office@crw-bg.org