Заключителна конференция по проект „Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ, и правно консултиране”.

Публикувано от admin на Пон., 10/24/2016 - 11:06

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 31 Октомври г. от 10:00 до 12:00 в „Дома на Европа”, ул. „Раковски“ № 124, ще се проведе заключителна конференция на проект „Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ, и правно консултиране”.

Проектът се изпълнява по Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция”. Това е първият голям проект в сферата на адаптация и интеграция на търсещи и получили международна закрила, който се осъществява в партньорство и обединява ресурса и експертизата на четири от големите неправителствените организации Сдружение „Каритас София”, Български червен кръст, „Съвет на жените бежанки в България“ и фондация „Център Надя”.

Благодарение на доброто сътрудничество между четирите неправителствени организации беше сформиран  интердисциплинарен екип от социални медиатори, преподаватели по български език, психолози и адвокати, които предоставиха богат комплекс от услуги  и по този начин улесниха и подпомогнаха значително социалната и културна адаптация на целевата група, в приемащото ги  общество.

Дейностите бяха  фокусирани в четири направления: социални и образователни дейности, психологическа подкрепа и правно консултиране.

Основната цел на заключителната конференция е да тематизира изградените добри практики, да отправи препоръки за работа с търсещите международна закрила, както и да обобщи срещнатите трудности при изпълнението му.

На събитието основен фокус ще бъде поставен върху все по-актуалните проблеми, свързани с най-уязвимите бенефициенти – непридружените непълнолетни деца, търсещи закрила в България, както  и невъзможността за оказване на какъвто и да вид адекватна подкрепа за тях.

 

Отговорен Орган:

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Международни проекти”

 

За Каритас София

Иван Черешаров – координатор на проекта

ivan.cheresharov@caritas-bg.org

0888 509 837