Придружаване до здравни и образователни заведения

Публикувано от Dessi на Ср., 09/01/2021 - 14:39

Да се справиш сам на ново място безспорно е трудно за всеки от нас, но да го направиш в съвсем непозната държава, чиито система и език не разбираш, е почти непосилно. Именно затова работата на социалните работници и културните ни медиатори буквално променя животите на бежанците и търсещите закрила, които се обръщат към екипа ни. 

Придружаването на бенефициерите ни до медицински заведения значително подобрява и улеснява достъпа им до здравни услуги, което оказва пряко влияние върху качеството им на живот и им осигурява адекватни медицински грижи. 

Предвидените дейности за подобряване на достъпа до здравни услуги са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който осъществяваме съвместно с екипа на Каритас София, и включва също дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.