Мултидисциплинарна среща - Сложните казуси

Публикувано от Dessi на Вт., 09/16/2021 - 10:05

Да се озовеш на ново, неизвестно място, да не знаеш езика и принципите, според които функционира новата ти среда, безспорно е предизвикателство само по себе си. Често пъти обаче, наред с всички тези трудности, бежанците и търсещите закрила са изправени и пред множество други проблеми, свързани със здравословното им състояние, административните трудности и въпросите с препитанието на семействата им. 

Когато нямаш близки, които да те подкрепят в една напълно непозната среда, когато собствените ти сили не стигат, за да се справиш със ситуацията, се налага намесата на сдруженията и институциите. Мултидисциплинарните срещи, които провеждаме, са посветени на именно такива сложни казуси, които изискват партньорството и съвместните усилия на много и различни организации. 

Тези срещи са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се реализира съвместно с екипа на Каритас София и включва други дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.