Културните медиатори на СЖББ

Публикувано от Dessi на Ср., 12/11/2019 - 15:32

Културните медиатори  на “Съвета на жените бежанки в България" предоставят регулярни социални консултации не само в офиса ни, но и в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ към МС.

На тези консултации се дава информация за социалните услуги в отговор на индивидуални нужди и семейна ситуация, съобразени с българската социална система, както и подробна информация за действащата в България здравно осигурителната система. В тази насока културните медиатори на СЖББ, както и социалните ни работници оказват квалифицирана подкрепа на бежанците и лицата, търсещи закрила.

Тези дейности се изпълняват по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“.