درباره ما

تاریخچه "شورای زنان پناهنده در بلغارستان"

چگونه همه چیز شروع شد؟

همه چیز در سال ۲۰۰۲ شروع می شود، هنگامی که صلیب سرخ بلغارستان شروع به یک دوره سه روزه درباره جهت گیری اجتماعی برای پناهندگان می کند.حدود بیست نفر از مردمی که همکاران سازمان هستند در این دوره برای  تبدیل ایده ها و تجربیات شرکت می کنند. یکی از آنان خانم لیندا آوانیس اهل عراق است که در حال حاضر رئیس سازمان “شورای زنان پناهنده در بلغارستان” است. در آن وقت او داوطلب در انجمن “کاریتاس صوفیا” و همکار خارجی صلیب سرخ بلغارستان است.

ایده درباره انجمن جدید تاسیس شده در سال  ۲۰۰۳ توسط نه زنان اهل  عراق، ایران و افغانستان متعلق به لیندا است.  این ایده با کنجکاوی و همچنان با سوالات زیادی دریافت شد. لیندا می گوید که هدفش اصلی هم تغییر عملکردهای جامعه بلغاری  درباره زن پناهنده و هم تغییر در عملکرد مردان پناهجو درباره نقش  و جای زن در جامعه بوده است. لیندا در میانه حقیقت را جستجو می کند، میل دارد پل بین ارزشهای اخلاقی   و فرهنگها ایجاد کند، برای یافتن تعادل و سازش ، تقاطع هایی که از طریق آنها بر تعصبات متقابل غلبه می کند.

بتواند موافق با رسیدن بخ زن در یک خانواده سنتی و محافظه کار، اول باید اعتماد سرپرست خانواده – شوهر یا پدرش جلب کند. به دلیل این اولین مشتریان خدمات سازمان “شورای زنان پناهنده در بلغارستان” – مشاوره، کار مستقیم، میانجیگری اجتماعی و کمک بشردوستانه، مردان هستند. با گذشت زمان ، آنها از تعداد مزایای افراد و جامعه از وجود این نوع سازمان متقاعد می شوند.

ماموریت ما

چرا این را انجام می دهیم؟

 ماموریت ما کمک پناهجویان و پناهندگان در طی روند انطباق و ادغام در اجتماع بلغاری را است. چرا این را انجام می دهیم؟ چون مهم است. زیرا هر کس حق دارد آینده بهتری را برای خود و خانواده خود تأمین کند. وقتی که بی قید و شرط کمک می کنیم ما تأثیری داریم که نه تنها زندگی ذینفعان ما ، بلکه زندگی ما و جهان را نیز تغییر می دهد.  

ایجاد تحمل قومی، درک کردن و پشتیبانی و همچنین محیطی بهتر برای پناهندگان و پناهجویان  پیش شرط طبیعی برای توسعه مثبت هر انسانی و ماموریت و مسئولیت  مشترک ماست.

چشم انداز ما

قدرت فراموش کردن گذشته را داریم.

قدرت تغییر کردن آینده را داریم.

شما می توانید به ما کمک کنید این را انجام بدهیم.

اهداف ما

حفاظت از حقوق بشر اعضای جامعه، بدون توجه به نژاد، موقعیت اجتماعی، دین، ​​جنسیت یا ملیت، و حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان در بلغارستان اصلی ترین زمینه ای است که ما در آن کار می کنیم. در اهداف اصلی تیم ما جذب کردن شهروندان و موسسات بلغاری در طی روند تضمین حق پناهندگان برای خواستار و دریافت کمک بدون نقض کرامت انسانی آنها است.

به ما کمک کنید و علت ما را پشتیبانی کنید!

نیاز صورت دارد ولی ملت ندارد. روش اهدایی به اندازه خود عمل اهمیت دارد. همبستگی تنها زمانی معنا پیدا می کند که احساسات با عقل ترکیب شوند و اعتماد شکسته نشود، بلکه حفظ و تحریک شود.