"Kite Hunters" - the art of dance in support of inclusion and cultural integration

Финансираща организация: Столична община, програма „Култура“
Водеща организация: „Денс Мениджмънт” ЕООД
Партньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“


„Ловци на хвърчила“ е танцов спектакъл на две концептуални нива: програма за танцово обучение на деца от бежански семейства, целяща културна интеграция и запознаване със света на танцовото изкуство и създаването на авторски танцов спектакъл за финал на обучителния период /колаборация между професионални танцови артисти и децата, част от обучението/. Екипът по проекта си поставя задачата да създаде свят за публиките и едновременно за обучаемите, в който културните граници и несигурност отстъпват пред досега с изкуство и позволяват на участниците да преоткрият средата, в която живеят, чрез света на танца и случващото се в столицата.
Преки цели
1.    Реализация на отворена сцена на авторски спектакъл с участие на деца от бежански семейства и професионални танцьори;
2.    Осигуряване на обучение в танцово изкуство на деца от бежански семейства;
3.    Създаване на условия за творческа работа, солидарност и стабилност на средата за участниците в проекта: обучаемите деца, преподавателите по танци и техните семейства;
4.    Да информира и насочи вниманието на различните видове публики към проблемите, свързани с интеграцията и културната толерантност в града.
Косвени цели:
1.    Да създаде сигурна творческа танцова среда за децата част от обучението, която да се превърне в културен мост към включването им в културния живот на столицата в бъдеще;
2.    Да помогне на бежанските семейства в процеса на интеграция в столицата чрез предоставяне на възможност за дейности, които не са пряко свързани с оцеляването и осигуряването на физическо оцеляване, а имат пряко отражение върху духовната и емоционална стабилност на личността.

Help us by supporting our cause!

The need has faces, but no nationality. The method of donation is as important as the act itself. Solidarity only makes sense when emotions are combined with reason and trust is not broken, but preserved and stimulated.
en_GBEnglish