Експерт Връзки с обществеността

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, в рамките на проект “Подкрепа за бъдеще“, финансиран по НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ, изпълняван съвместно с “Каритас София”.

Позицията предполага осъществяване на дейности, свързани с организиране и провеждане на събития, кампании, дарителски акции и цялостната работа по публичност и изграждане на позитивен имижд на организацията.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изготвяне на план за информационна кампания насочена към българското общество и касаеща бежанците и търсещите закрила лица в България под формата на конспект от теми;
 • Подготовка и публикуване на материали на уебстраницата на организацията и в социалните медии;
 • Следене и модериране на коментари във връзка с публикации в страницата и социалните мрежи;
 • Цялостно тематично-идейно оформление, изписване, публикуване на готовите материали;
 • Организиране и провеждане на срещи между хора от бежанската общност и представители на българското общество, на които ще се разискват както теми, специфични за бежанците (страни на произход, лична история и причини за напускане, традиции и култура), така и теми които са общовалидни за всички, независимо от произхода им (родителство, работа, семейство);
 • Изработване на подходящ надслов, подготовка и изпращане на покани към хора от приемащото общество и от бежанската общност;
 • Изработване на медиен лист и пресинформация за журналисти и комуникация с медии;
 • Организиране и управление на публични изяви и интервюта на членове на организацията – контакт с медии, подготовка на участниците;
 • Определяне на основни комуникационни послания;
 • Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
 • Участие в ежеседмични административни срещи;
 • Представяне на организацията и проектните ѝ дейности на релевантните места;
 • Кризисен PR;
 • Спазване на Етичния кодекс на организацията.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

 • Висше образование “бакалавър“/“магистър“ в областта на масовите комуникации, връзки с обществеността, журналистика или релевантна специалност;
 • Опит в писането на кратки публични материали на социално значими теми;
 • Опит в работата със социални медии;
 • Свободно владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Опит в изготвянето на визии и видео материали.

ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
 • Карта за градски транспорт;
 • Служебен телефон.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

Моля изпратете CV чрез бутона и формуляра в края на обявата.
СРОК за кандидатстване: 20 септември
Телефон за връзка: 0878 136 321

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.