Експерт „Човешки ресурси“

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи експерт „Човешки ресурси“ по проект, финансиран от ВКБООН България. 

Позицията е свързана с практическа подкрепа на екипа в подбора на персонал.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

• Релевантно висше образование в в областта на управление на човешките ресурси;

• Компютърна грамотност;

• Владеене на чужд език се счита за предимство;

• Предимство е опитът в отдел Човешки ресурси, в частност – подбор на персонал – минимум 2 години.

ОТГОВОРНОСТИ:

• Активно участва при създаване и разпространение на обяви за вакантни позиции и стажантски програми;

• Поддържа комуникация (писмена/устна) с кандидати за работа и стажове, в т.ч. отговаря на запитвания за свободни позиции;

• Прави подбор по документи и организира интервюта с кандидати;

• Отговаря за провеждане на инструктажи и обновяване на необходимата документация по ЗБУТ;

• Взема участие в административни задачи, свързани с подбора на персонал;

• Изготвя месечен отчет за извършените дейности;

• Участва в ежеседмични екипни срещи;

• Подпомага новите служители в процеса на ориентация и въвеждане в работата, като гарантира, че те разбират политиките, процедурите и културата на организацията;

• Наблюдава и управлява молбите за отпуск на служителите, включително болнични, отпуски и други видове почивки. Проследява присъствието и гарантира точното водене на документацията – в срок; 

• Гарантира, че всички служители отговарят на изискванията за административно съответствие, като следи за подписването на договори, политики и необходимата документация. Следи за навременното подаване на отчети на екипите и други важни административни задачи за поддържане на организационната ефективност и съответствие;

• Играе ключова роля в управлението и разрешаването на конфликти на работното място, в решаването на проблемите на служителите и в насърчаването на положителна работна среда;

• Създава и актуализира политиките и процедурите в областта на човешките ресурси, за да са  в съответствие с променящите се закони, отрасловите стандарти и организационните нужди, като например трудовото законодателство, законите срещу дискриминацията и правилата за безопасност. Съобщава тези политики на служителите.

ПРЕДЛАГАМЕ:

• Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;

• Служебна карта за телефон;

• Карта за градски транспорт.


Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:

Моля изпратете CV на: office@crw-bg.org

СРОК за кандидатстване: 10.10.2023 г.

Телефон за връзка: 0878 136 321

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn