Здравни необходимости

Публикувано от Dessi на Ср., 07/29/2020 - 11:16

След като пристигнат в България, лицата от бежански и мигрантски произход влизат в здравната ни система преди всичко за нуждите на децата си или по спешност. Наблюдението на специалистите е, че предвид всички изброени потребности и трудностите, с които се сблъскват, те рядко търсят и ползват профилактични прегледи. В този смисъл, от една страна се налага фокус върху педиатричните и спешните услуги, от друга страна следва да се акцентира върху важността на профилактиката и превенцията на заболяванията. За периода от 15 март до 30 юни към нас се обърнаха за помощ общо 116 лица. Най – голям брой бенефициенти имаха нужда от съпровождане до лекар специалист. Други до личен лекар, а част от тях имаха нужда от разяснения и информация по повод епидемията от Covid-19. Друго, което прави впечатление е, че бежанците търсят лекари и се доверяват само на представители от собствения си пол, което допълнително затруднява социалните работници и културните медиатори, които ги съпровождат.