Здравна грижа за бежанци, мигранти и лица, търсещи закрила

Публикувано от Dessi на Пон., 12/14/2020 - 11:25

"Правото на здравеопазване е основно човешко право. То трябва да бъде достъпно за всички. Бежанците и лицата, търсещи закрила, често се сблъскват с пречки при достъпа до здравеопазване поради езикови и културни бариери, разходи, липса на достъп до информация и дискриминация. Преодоляването на тези предизвикателства е от съществено значение за осигуряването на ефективни грижи, благосъстоянието и подпомагането на тези хора да се интегрират в обществото.
Пандемията от COVID-19 увеличава уязвимостта на бежанците и лицата, търсещи закрила. Превенцията и лечението на COVID-19 е още една трудност, пред която те и здравните работници са изправени при предоставянето на здравни грижи и изисква допълнителни усилия от страна на всички, подпомагащи интеграцията им."

Научете повече от брошурата, подготвена от УНИЦЕФ България и "Съвет на жените бежанки в България".