В търсене на мир и спокоен живот

Публикувано от Dessi на Пет., 06/19/2020 - 11:06

Военният конфликт в Близкия Изток прогони милиони хора от родината им в търсене на ново по-спокойно място за живот.  Цели фамилии, непридружени непълнолетни, както и майки с малки деца поемат по дългия път, изпълнен с опасности и неочаквани обрати. Малка част от тези хора пристигат в България. Различни поводи ги водят и в нашата организация, но винаги това е с молба за подкрепа. Най-уязвими са бременните жени и майките с малки деца, особено, когато няма мъж в семейството. Екипът на СЖББ си партнира с други организации и всеки случай се обсъжда и решава, като се търси най-благоприятният вариант.

От началото на 2019 г. досега в звено „Майка и бебе“ са били настанени общо 5 жени с 6 деца с държави на произход Афганистан, Гана, Ирак и Гвинея. Там те са получили временен подслон и подкрепа при отглеждането на децата си. Екипът, който работи в ЗМБ, е доловил огромната разлика в методите на възпитание, които са наложени от културата на държавите, от които идват. Майките са били поощрявани да приемат европейските норми на възпитание, което изключва физическите наказания, както и практиката по-големите деца да поемат грижата за по-малките си братя и сестри.