"Специална помощ за специални хора"

Публикувано от Dessi на Пет., 04/10/2020 - 21:52

Благодарение на финансовата подкрепа на УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ от 15-ти март досега сдружение "Съвет на жените бежанки в България" подпомогна 383 души, попаднали в трудна ситуация, заради въведеното извънредно положение.

В рамките на проект "Специална помощ за специални хора" бяха подпомогнати 194 възрастни и 189 деца от семейства, пристигнали от Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, Тунис, Палестина, Русия и Танзания. По-голямата част от тях живеят на квартира - 286 лица; 41 лица са настанени в приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, а едно петчленно семейство живее в Център за временно настаняване (ЦВН). По време на консултациите за оценка на уязвимост, хората получиха информация за ситуацията в страната, направена им бе комплексна социална оценка на база, на която са набелязани последващи задачи за работа по случаи, (консултиране с медицински специалисти, училища, провеждане на мултидисциплинарни срещи и пр.), с които ще продължим да работим и след като приключи извънредното положение.

Разбивка на лицата по уязвими групи:
1. Насилие, основано на пола – 18 (бенефициенти в риск от насилие, основано на пола – 28);
2. В риск от бездомност – 4;
3. В пенсионна възраст - 11;
4. С хронични заболявания - 13;
5. С инвалидност - 4;
6. Самотни родители – 10;
7. Деца в риск – 7;
8. Безработица – 63;
9. Бременност – 3;
10. Многодетни семейства – 9;
11. С психична болест - 5;
12. Остро здравословно състояние, различно от психиатричен проблем – 7.