Организирането на междукултурални срещи - съществен елемент от успешната интеграция

Публикувано от Dessi на Вт., 06/15/2021 - 14:23

Успешната интеграцията дава възможност на човек да опознае и зачита други култури, създавайки чувство за единство и принадлежност към общността. Освен това хората, които участват в множество и различни общества, получават ресурси от много разнообразни култури, като така същевременно разширяват собствения си хоризонт. 

Организирането на междукултурални срещи между представителите на българската общност и гражданите на трети държави е съществен елемент от успешната интеграция на бежанците и търсещите закрила в приемащото общество. Подобни срещи служат като своеобразен мост към истинското, активно включване и приобщаване на бенефициерите на СЖББ към социалния и културен живот в страната. 

Проектът „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави” се осъществява заедно с Каритас София и включва ощe редица други дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.