Мултидисциплинарна среща за координация по случай

Публикувано от Dessi на Ср., 10/21/2020 - 10:11

Трудностите, с които се сблъскват бежанците и търсещите закрила, са много. Особено уязвима група са непридружените непълнолетни. Различни фактори усложняват тяхната адаптация и интеграция - посещение на училище, възможности за настаняване, необходимост от психологическа и социална подкрепа, издаване на документи. За координация на информацията по конкретен случай и разработване на систематичен подход за преодоляване на трудностите, организирахме мултидисциплинарна среща със специалисти от Съвета на жените бежанки в България, SOS Детски селища България, Български червен кръст, ВКБООН България, Държавна агенция за закрила на детето, Центрове за временно настаняване.
Срещата е част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се осъществява заедно с Каритас София и включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.