Мултидисциплинарна среща - Последствия от социалните и семейни несполуки за психиката и здравето

Публикувано от Dessi на Пет., 09/24/2021 - 17:17

Семейните и социалните несполуки понякога могат наистина да срутят прихически и емоционално един човек. А ако той е поставен и в необичайната ситуация да е на чуждо място, далеч от близките си и познатия свят, в комбинация с редица травматични преживявания, задълбочаването на проблемите е още по-реална заплаха.

Такъв именно е сложният казус на един от бенефициерите ни, а подобни житейски трудности неизбежно пораждат съпричастност и ни провокират да обединим усилия, за да можем да повлияем на изхода от ситуацията. Мултидисциплинарните срещи, които организираме в партньорство с други организации и институции, са една от възможностите да намерим алтернативно, работещо решение, което да окаже трайно въздействие на ситуацията в дългосрочен план.

Тези срещи са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се реализира съвместно с екипа на Каритас София и включва други дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.