Кампания "Понякога малкото е много"

Публикувано от Dessi на Вт., 03/10/2020 - 15:54

Дългогодишният ни опит в работата с бежанци и търсещи закрила лица открои редица необходимости на нашите бенефициенти. В ежедневието си всеки човек, независимо дали е на квартира, или е в центровете за настаняване към Държавната агенция за бежанците при МС, има нужда от много вещи, за които не разполага с финансови средства. Осигуряването на различни материални дарения под формата на домашен текстил, посуда и домакински уреди, почистващи и хигиенни материали, мебели, играчки, бебешки принадлежности и пр. получи своето название „Понякога малкото е много“.

Освен набавяне на вещи от първа необходимост, кампанията има за цел и повишаване на информираността, поощряване на дарителството и солидарността.