Какво е да си социален работник?

Публикувано от Dessi на Пон., 11/16/2020 - 10:06

Теодора Колева, социален работник в "Съвета на жените бежанки в България", разказва за работата си.
„Дейностите по социалната, икономическа и културна адаптация на граждани на трети страни прилагат холистичен подход към бенефициерите и имат за цел да изградят капацитет за успешна интеграция.
Комплексните услуги, които предлагаме, включват предоставяне на информация, проследяване на специфични случаи и подкрепа по време на цялостния им интеграционен път. Предоставяме информация за права и задължения, както и за достъп до здравната, социална и образователна система.
На базата на направена оценка за разпознаване на нуждите и социални заявки, провеждаме социално консултиране, подпомагане и информиране.
В резултат на предоставянето на директни услуги за бенефициери се повишава качеството на социалната ситуация, намалява се риска от въвличане в трудова експлоатация и риска от домашно насилие спрямо жената или децата.“
Проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се осъществява заедно с Каритас София, включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.